Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Prawo karne

Adwokat Rafał Jakubowski reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania od postępowania przygotowawczego do postępowania wykonawczego.

Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych, w tym przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, jak również przy wnioskach o naprawienie szkody, odszkodowanie i zadośćuczynienie

Zakres czynności adwokata Rafała Jakubowskiego obejmuje reprezentowanie Klientów:

  • przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze – Policją lub Prokuraturą,
  • zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych,
  • w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji,
  • przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym,
  • w postępowaniu wykonawczym (kiedy uprawomocni się wyrok skazujący) o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary rozłożenie grzywny na raty, o zatarcie skazania lub dozór elektroniczny,
  • w sprawach o wydanie wyroku łącznego,

w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie i skazanie.

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054