Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Prawo karne

Adwokat Rafał Jakubowski reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania od postępowania przygotowawczego do postępowania wykonawczego.

Reprezentujemy interesy pokrzywdzonych, w tym przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, jak również przy wnioskach o naprawienie szkody, odszkodowanie i zadośćuczynienie

Zakres czynności adwokata Rafała Jakubowskiego obejmuje reprezentowanie Klientów:

  • przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze – Policją lub Prokuraturą,
  • zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych,
  • w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji,
  • przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym,
  • w postępowaniu wykonawczym (kiedy uprawomocni się wyrok skazujący) o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary rozłożenie grzywny na raty, o zatarcie skazania lub dozór elektroniczny,
  • w sprawach o wydanie wyroku łącznego,

w dochodzeniu odszkodowań za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie i skazanie.

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054

JM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Rafał Jakubowski Kancelaria Adwokacka (dalej: „Kancelaria”). Można się skontaktować z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@jakubowski-minta.pl lub poczty tradycyjnej: ul. Wyspiańskiego 14/37, 60-750 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: +48 535 656 485. Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania lub prowadzenia sprawy, przy czym w przypadku, gdy konieczny okres przechowywania nie wynika z zawartej umowy lub wykonywanej czynności – nie dłużej niż przez 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do chwili takiego cofnięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie. Od Pani/Pana jednak zależy, czy udostępni Pani/Pan Kancelarii wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, Kancelaria nie będzie również wykorzystywała ich do profilowania.