NIP: 781421733
REGON: 301406054

prawo karne

Adwokat Rafał Jakubowski posiada duże doświadczenie w występowaniu przed organami ścigania oraz w postępowania sądowych w sprawach karnych. Kancelaria zapewnia obronę oskarżonych w toku postępowania przygotowawczego i sądowego oraz reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem.