NIP: 781421733
REGON: 301406054

Spółki

Prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego. Doradzamy przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek oraz przy rejestracji i wszelkich zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze likwidacji spółek, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. martwych spółek, czyli takich, które nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej, nie składają sprawozdań finansowych oraz nie posiadają majątku zbywalnego. Kancelaria posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowania przed sądem KRS dotyczącym wykreślenia takiej spółki z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji.

Pomagamy Klientom w tzw. postępowaniach przymuszających, czyli  postępowaniach przed KRS dotyczących wezwania do złożenia sprawozdania finansowego lub ujawnienia zmian, np. wykreślenia członka zarządu albo powołania osoby w przypadku braku osób w organie spółki. Pomagamy uchylić grzywny nałożone na członków zarządu spółki lub wspólników.

Reprezentujemy Klientów w sprawach odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki, czy też wyłączenia wspólnika ze spółki.

Współpracujemy z biurami rachunkowymi, doradcą podatkowym i syndykami.