Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Prawo spółek

Prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego. Doradzamy przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek oraz przy rejestracji i wszelkich zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze likwidacji spółek, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. martwych spółek, czyli takich, które nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej, nie składają sprawozdań finansowych oraz nie posiadają majątku zbywalnego. Kancelaria posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowania przed sądem KRS dotyczącym wykreślenia takiej spółki z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji.

Pomagamy Klientom w tzw. postępowaniach przymuszających, czyli  postępowaniach przed KRS dotyczących wezwania do złożenia sprawozdania finansowego lub ujawnienia zmian, np. wykreślenia członka zarządu albo powołania osoby w przypadku braku osób w organie spółki. Pomagamy uchylić grzywny nałożone na członków zarządu spółki lub wspólników.

Reprezentujemy Klientów w sprawach odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki, czy też wyłączenia wspólnika ze spółki.

Współpracujemy z biurami rachunkowymi, doradcą podatkowym i syndykami.

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054

JM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Rafał Jakubowski Kancelaria Adwokacka (dalej: „Kancelaria”). Można się skontaktować z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@jakubowski-minta.pl lub poczty tradycyjnej: ul. Wyspiańskiego 14/37, 60-750 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: +48 535 656 485. Kancelaria będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania lub prowadzenia sprawy, przy czym w przypadku, gdy konieczny okres przechowywania nie wynika z zawartej umowy lub wykonywanej czynności – nie dłużej niż przez 10 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do chwili takiego cofnięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane pytanie. Od Pani/Pana jednak zależy, czy udostępni Pani/Pan Kancelarii wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, Kancelaria nie będzie również wykorzystywała ich do profilowania.