Godziny pracy kancelarii / Pon – Pt / 8:00 – 16:00

JM

Szkody komunikacyjne

Szacuje się, że ok. 90% osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych otrzymuje zaniżone przez ubezpieczyciela odszkodowanie z polisy OC sprawcy lub AutoCasco. Kancelaria Jakubowski Minta pomaga poszkodowanym w uzyskaniu pełnej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zdarza się również kwestionowanie przez ubezpieczycieli całości roszczeń osób poszkodowanych ze względu na nieudowodnienie odpowiedzialności podmiotu ubezpieczonego.

Kancelaria weryfikuje wydaną decyzję przez towarzystwo ubezpieczeniowe i podejmuje odpowiednie czynności w celu jak najszybszego uzyskania niewypłaconego lub zaniżonego odszkodowania.  Kancelaria Jakubowski Minta wspiera Klientów podczas całego procesu likwidacji szkody, od momentu powstania szkody do zakończenia procesu likwidacyjnego. Pomoc prawna obejmuje zarówno reprezentację w toku likwidacji szkody przed ubezpieczycielem ale również podczas procesu sądowego. Współpracujemy z rzeczoznawcami, którzy pomagają zweryfikować wyliczenia ubezpieczyciela lub oszacować należne odszkodowanie.

Dochodzenie roszczeń ze szkód komunikacyjnych obejmuje w szczególności:

Kancelaria Jakubowski Minta oprócz dochodzenia odszkodowań ze szkód komunikacyjnych zajmuje się również dochodzeniem:

Specjalizacje
Kontakt

JM

Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców jak i klientów prywatnych na wielu płaszczyznach prawnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

NIP: 7781421733
REGON: 301406054